zadanie 54 Rzeszowski Rajd Rowerowy

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl zgłasza projekt organizacji imprezy sportowej dla rowerzystów. Chcemy, aby to był rajd/wyścig rowerowy na terenie miasta Rzeszowa. Miasto Rzeszów nie organizuje obecnie takich imprez, a rowerzyści zarówno ci profesjonalni jak i amatorzy chcieliby porywalizować ze sobą. Należy zaznaczyć, że w Rzeszowie w sezonie porusza się blisko 10 000 rowerzystów dziennie w różnym wieku i na różnych sprzętach.

Termin to najlepiej okres wakacyjny, koniec czerwca. Sugerujemy trzy kategorie: Rodzinna, MTB i Szosa. Czytaj więcej


zadanie nr.2 Stacja liczenia rowerzystów

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl zgłosiło projekt do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego  który ma na celu wybudowanie pierwszej w Rzeszowie stacji do liczenia rowerzystów. Wybudowanie takiej stacji pozwoli monitorować ruch rowerowy w naszym mieście. Choć sama stacja nie przyczyni się bezpośrednio do wzrostu ruchu rowerowego w mieście, ale da nam konkretne dane które będą uwzględniane w projektach transportowych. Obecnie rowerzyści są pomijani przy założeniach dużych projektów co w pewnym stopniu ogranicza pozyskiwanie funduszy na działania pro-rowerowe. Miasto Rzeszów nie prowadzi badań ruchu rowerowego i nie wiadomo ilu rowerzystów tak naprawdę porusza się po Rzeszowie, czy ilość rowerzystów wzrasta czy maleje, oraz jaki jest procentowy udział stanowią rowery w ruchu ogólnym. Badania takie prowadziło nieodpłatnie stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl począwszy od roku 2012, ale ze względów finansowych działania te będą zawieszone od 2018r. Do tego czasu miasto powinno zadbać o system liczenia rowerzystów. Czytaj więcej


nr.1 Budowa kompleksu bezpiecznych parkingów rowerowych

Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl złożyło w środę kolejny istotny projekt ułatwiający życie rowerzystom pt. “Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa kompleksu bezpiecznych parkingów rowerowych przy: szkołach, urzędach, bibliotekach, miejscach publicznych“.

 

Projekt który przygotowaliśmy ma kompleksowo rozwiązać problemy z parkowaniem rowerów w Rzeszowie. Przykre jest kiedy jedziemy do urzędu coś załatwić i nie ma dla nas stojaków rowerowych, a jak już są to marnej jakości wyrwikółka. Przykre jest jak dzieciaki przyjeżdżają rowerami do szkoły i siedząc w szkolnych ławkach muszą patrzeć jak ich ulubione pojazdy mokną na deszczu. Przykrym jest słyszeć że w Rzeszowie kradną ok 300 rowerów rocznie, gdzie głównym powodem są słabe zapięcia i brak stojaków rowerowych. Przykre jest widzieć rowery przypięte do krat, słupów czy znaków drogowych przy budynkach administracji publicznej. Nie chcemy czuć się jak przestępcy czy niechciani goście, dla których nie przewidziano miejsca parkingowego. Chcemy być traktowani na równi z innymi i chcemy mieć wyznaczone bezpieczne miejsca do pozostawiania swoich rowerów.

Czytaj więcej


Projekty dopuszczone do głosowana RBO 2018

Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym (pismo znak: P-II.4131.2.33.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.) stwierdził nieważność uchwały w części:

  1. § 2 pkt 3 w zakresie treści “którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat”
  2. § 4 pkt 1 w zakresie treści “którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat”
  3. § 5 pkt 1 załącznika Nr 1 w zakresie treści “którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat”
  4. § 9 pkt 1 załącznika Nr 1 w zakresie treści “którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat”.

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA Czytaj więcej