Jak usprawnić RBO ?

Przedstawiam kilka propozycji wraz z uzasadnieniem które usprawniłyby rzeszowski budżet obywatelski. Niestety radni i wysoko postawieni urzędnicy zaangażowani w RBO mogą widzieć w przedstawionych rozwiązaniach “wady” będące zagrożeniem dla ich własnych projektów. Przedstawione rozwiązania mają na celu odebrać RBO z rąk urzędników i przekazać je w ręce obywateli. To jest budżet obywatelski, a nie urzędników.

Czytaj więcej


Spotkanie Konsultacyjne 26 stycznia 2017 Ratusz 17:00

Spotkanie konsultacyjne w sprawie RBO na 2018 rok

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Ratusza odbędzie się spotkanie konsultacyjne
z Zarządami Rad Osiedli, stowarzyszeniami i zainteresowanymi mieszkańcami w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Komisja serdecznie zaprasza do wzięcia udziału i przedstawienia propozycji do regulaminu RBO na 2018 r., który zostanie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIII/505/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Czytaj więcej


Lista projektów Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

 

ZASADY GŁOSOWANIA

 

  1. Głosowanie odbywa się w dniach od 10 do 31 maja 2016 r.
  2. Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowani na terenie miasta Rzeszowa.
  3. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
  4. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.
  5. Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.
  6. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
  7. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Czytaj więcej