Lista wniosków zgłoszonych do RBO 2017

Wpłynęło 123 wnioski do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wkrótce komisja ds. RBO przeanalizuje  i dopuści zakwalifikowane projekty do głosowania mieszkańców. Do wydania jest 7,5 ml zł złożone projekty opiewają na kwotę 39 937 981 zł. Część ze złożonych projektów zostanie odrzucana ze względów formalnych np. wnioskowana  kwota przekracza limit w danej kategorii, brak wymaganych podpisów, błędnie dobrana kategoria.

Czytaj więcej


Edukacyjny owocowy sad miejski

Projekt zakłada stworzenie edukacyjnego sadu miejskiego z drzewkami owocowymi do dyspozycji mieszkańców. W Rzeszowie likwiduje się coraz więcej ogródków działkowych, stare tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie odnośnie uprawy roślin owocowych zanikają. Młodzież miejska nie ma pojęcia jak odróżniać, pielęgnować i uprawiać tradycyjne polskie rośliny. Mamy dużo pięknej roślinności iglastej, która pełni jedynie funkcje estetyczne, brak natomiast miejsca gdzie można  zobaczyć i znaleźć informacje o roślinach owocowych.

 

Czytaj więcej


Boisko do Futbolu Amerykańskiego, Rugby, Ultimate frisbee, oraz Lacrosse

Projekt zakłada budowę nowego lub renowację już istniejącego boiska z przystosowanie dla rzeszowskich klubów Futbolu Amerykańskiego, Rugby, Ultimate frisbee, Lacrosse oraz ewentualnie piłki nożnej.

 

Nasze dyscypliny zyskują coraz większą popularność, a miejsca przystosowanego do treningów, rozgrywek ligowych czy mistrzostw w Rzeszowie nie ma. Na istniejących boiskach piłkarskich, brak jest wyznaczonych linii, brakuje bramek do futbolu amerykańskiego, brak tablic punktowych, a murawa nie jest dostosowana do rozgrywek ligowych. Niestety na wszystkich rzeszowskich boiskach bramki piłkarskie zamontowane są na stałe co stwarza dla nas zagrożenie podczas meczów. Dodatkowo często jesteśmy wypraszani z obiektów miejskich przez zrządzających nieznających naszych dyscyplin, którzy w obawie o uszkodzenie sprzętu czy  bezpieczeństwo innych trenujących nie chcą nas wpuszczać. W większości obiektów brakuje również szatni i sanitariatów. Ciężko nam podjąć się organizacji zawodów rangi mistrzowskiej gdy nie mamy w Rzeszowie żadnego przystosowanego obiektu do naszych dyscyplin. Czytaj więcej


Wyniki Rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na 2016

Poniżej tabela z wynikami do pobrania w pdf
KATEGORIA I
1 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych. 1 500 000 | 2879
2 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i Strzyżowskiej. 1 500 000 | 2789
3 Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie. 160 000 | 1932
4 Przedłużenie w kierunku zachodnim drogi biegnącej wzdłuż południowej elewacji Millenium Hall do Zespołu
Szkół Nr 4 i basenu “Delfin” od ul. Rejtana. 600 000 | 1439
5 Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. 500 000 | 1037
6 Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb
osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i
obiektów.252 000 | 946

 

Czytaj więcej