Zadania RBO na 2015 r.

1.  Komisja pozytywnie zaopiniowała oraz postanowiła przekazać do oceny w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców następujące zadania z Kategorii 1 – budowa, modernizacja lub remont  elementu infrastruktury miejskiej:

Czytaj więcej


nr.5 – Budowa zadaszenia sezonowego na boisku treningowym stadionu Miejskiego

Budowa balonu przykrywającego boisko treningowe przy stadionie miejskim
w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69

W Rzeszowie w okresie zimowym brakuje hal do treningów. Grupy sportowe muszą rezygnować z prowadzonych zajęć z powodu niedostatecznej ilości obiektów sportowych lub płacić często wygórowane opłaty za ich wynajem co niekorzystnie wpływa na rozwój sportu w mieście. Sporo dostępnych hal jest zbyt mała by pomieścić całe drużyny.

Miasto oddało  do użytku odremontowany Stadion Miejski, który w sezonie letnim jest oblegany przez zorganizowane grupy sportowe jednak w sezonie zimowym świeci pustkami. Gdy temperatura spada poniżej zera i murawa zostaje zasypana śniegiem ciężko jest prowadzić jakiekolwiek zajęcia na takim obiekcie. Sporadycznie w sezonie zimowym boisko treningowe Stadionu Miejskiego jest odśnieżane, ale nie rozwiązuje to problemu zmrożonej nawierzchni oraz zamarzniętych lodowych kałuż, które powstają wskutek złego odwodnienia boiska. Woda i lód powodują że murawa niszczeje, aby umożliwić używanie tego obiektu również w zimie, oraz aby uniknąć zniszczenia murawy trzeba na okres zimowy przykrywać boisko balonem.

Czytaj więcej


nr.39 – Trenerzy osiedlowi

 Trenerzy osiedlowi – zdobądźmy zainteresowanie dla tego pomysłu

Wielokrotnie sygnalizowany bywa problem braku pomysłów na wypełnienie wolnego czasu młodzieży, która bardzo często popołudnia spędza na zajęciach, które najogólniej mówiąc, nie przynoszą jej pożytku. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest powołanie trenerów osiedlowych, którzy umożliwialiby młodzieży wejście w aktywny świat sportu. Czy taka inicjatywa przyjmie się w Rzeszowie?

Czytaj więcej