Jak usprawnić RBO ?

Przedstawiam kilka propozycji wraz z uzasadnieniem które usprawniłyby rzeszowski budżet obywatelski. Niestety radni i wysoko postawieni urzędnicy zaangażowani w RBO mogą widzieć w przedstawionych rozwiązaniach “wady” będące zagrożeniem dla ich własnych projektów. Przedstawione rozwiązania mają na celu odebrać RBO z rąk urzędników i przekazać je w ręce obywateli. To jest budżet obywatelski, a nie urzędników.

Czytaj więcej


Spotkanie Konsultacyjne 26 stycznia 2017 Ratusz 17:00

Spotkanie konsultacyjne w sprawie RBO na 2018 rok

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Ratusza odbędzie się spotkanie konsultacyjne
z Zarządami Rad Osiedli, stowarzyszeniami i zainteresowanymi mieszkańcami w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Komisja serdecznie zaprasza do wzięcia udziału i przedstawienia propozycji do regulaminu RBO na 2018 r., który zostanie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIII/505/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Czytaj więcej


Lista projektów Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

 

ZASADY GŁOSOWANIA

 

  1. Głosowanie odbywa się w dniach od 10 do 31 maja 2016 r.
  2. Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowani na terenie miasta Rzeszowa.
  3. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
  4. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.
  5. Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.
  6. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
  7. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Czytaj więcej


Lista wniosków zgłoszonych do RBO 2017

Wpłynęło 123 wnioski do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wkrótce komisja ds. RBO przeanalizuje  i dopuści zakwalifikowane projekty do głosowania mieszkańców. Do wydania jest 7,5 ml zł złożone projekty opiewają na kwotę 39 937 981 zł. Część ze złożonych projektów zostanie odrzucana ze względów formalnych np. wnioskowana  kwota przekracza limit w danej kategorii, brak wymaganych podpisów, błędnie dobrana kategoria.

Czytaj więcej