Lista projektów Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

 

ZASADY GŁOSOWANIA

 

  1. Głosowanie odbywa się w dniach od 10 do 31 maja 2016 r.
  2. Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowani na terenie miasta Rzeszowa.
  3. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
  4. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.
  5. Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.
  6. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
  7. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Czytaj więcej


Lista wniosków zgłoszonych do RBO 2017

Wpłynęło 123 wnioski do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wkrótce komisja ds. RBO przeanalizuje  i dopuści zakwalifikowane projekty do głosowania mieszkańców. Do wydania jest 7,5 ml zł złożone projekty opiewają na kwotę 39 937 981 zł. Część ze złożonych projektów zostanie odrzucana ze względów formalnych np. wnioskowana  kwota przekracza limit w danej kategorii, brak wymaganych podpisów, błędnie dobrana kategoria.

Czytaj więcej


Edukacyjny owocowy sad miejski

Projekt zakłada stworzenie edukacyjnego sadu miejskiego z drzewkami owocowymi do dyspozycji mieszkańców. W Rzeszowie likwiduje się coraz więcej ogródków działkowych, stare tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie odnośnie uprawy roślin owocowych zanikają. Młodzież miejska nie ma pojęcia jak odróżniać, pielęgnować i uprawiać tradycyjne polskie rośliny. Mamy dużo pięknej roślinności iglastej, która pełni jedynie funkcje estetyczne, brak natomiast miejsca gdzie można  zobaczyć i znaleźć informacje o roślinach owocowych.

 

Czytaj więcej


Boisko do Futbolu Amerykańskiego, Rugby, Ultimate frisbee, oraz Lacrosse

Projekt zakłada budowę nowego lub renowację już istniejącego boiska z przystosowanie dla rzeszowskich klubów Futbolu Amerykańskiego, Rugby, Ultimate frisbee, Lacrosse oraz ewentualnie piłki nożnej.

 

Nasze dyscypliny zyskują coraz większą popularność, a miejsca przystosowanego do treningów, rozgrywek ligowych czy mistrzostw w Rzeszowie nie ma. Na istniejących boiskach piłkarskich, brak jest wyznaczonych linii, brakuje bramek do futbolu amerykańskiego, brak tablic punktowych, a murawa nie jest dostosowana do rozgrywek ligowych. Niestety na wszystkich rzeszowskich boiskach bramki piłkarskie zamontowane są na stałe co stwarza dla nas zagrożenie podczas meczów. Dodatkowo często jesteśmy wypraszani z obiektów miejskich przez zrządzających nieznających naszych dyscyplin, którzy w obawie o uszkodzenie sprzętu czy  bezpieczeństwo innych trenujących nie chcą nas wpuszczać. W większości obiektów brakuje również szatni i sanitariatów. Ciężko nam podjąć się organizacji zawodów rangi mistrzowskiej gdy nie mamy w Rzeszowie żadnego przystosowanego obiektu do naszych dyscyplin. Czytaj więcej