Wyniki Rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na 2016

Poniżej tabela z wynikami do pobrania w pdf
KATEGORIA I
1 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych. 1 500 000 | 2879
2 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i Strzyżowskiej. 1 500 000 | 2789
3 Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie. 160 000 | 1932
4 Przedłużenie w kierunku zachodnim drogi biegnącej wzdłuż południowej elewacji Millenium Hall do Zespołu
Szkół Nr 4 i basenu “Delfin” od ul. Rejtana. 600 000 | 1439
5 Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. 500 000 | 1037
6 Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb
osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i
obiektów.252 000 | 946

 

Czytaj więcej


Kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Rzeszowie

W 2015 r. ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Rzeszowie.

W ubiegłym roku środki finansowe z budżetu obywatelskiego zostały rozdysponowane, m.in. na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha, Carpatia Extreme Festival, pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów, pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi względnie warsztaty fotograficzne. Jedynym i pewnym zwycięzcą był projekt parku papieskiego, który pochłonął całą cześć środków zarezerwowanych w budżecie związanych z inwestycjami.

Czytaj więcej


nr.4 – Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa przejazdów rowerowych na istniejących drogach pieszo-rowerowych

Nasze stowarzyszenie zgłosiło kompleksowy projekt naprawy rzeszowskiej infrastruktury rowerowej do rzeszowskiego budżetu obywatelskiego poprzez budowę 60 bezpiecznych przejazdów rowerowych łącząc tym samym poszczególne drogi rowerowe w jedną spójną infrastrukturę rowerową.

Aby tak się stało potrzebna jest wasza pomoc i wasze głosy. Projekt przejdzie do realizacji jeżeli uzbieramy wymaganą liczę głosów. Jeżeli chcesz nam pomóc i zależy ci aby po Rzeszowie jeździło się bezpiecznie zagłosuj na rowery – zadanie nr.4

Kartę do głosowania można pobrać stąd , lista dodatkowych zadań dostępna tu , oraz instrukcja głosowania Czytaj więcej


Zadania zakwalifikowane do głosowania RBO 2016

Lista projektów które zakwalifikowały się do głosowania Lista projektów 2016

Głosować może każda osoba która ukończyła 16 lat i jest zameldowana w Rzeszowie. Kartę należy wypełnić i zanieść bezpośrednio do Urzędu Miasta Rzeszowa, wysłać do tegoż Urzędu pocztą lub zeskanować i odesłać podpisaną na adres rbo@erzeszow.pl. Od tego roku można też głosować za pomocą internetu Poczytaj jak głosować instrukcja głosowania. Głosy oddajemy do 30 czerwca br.

Pobierz kartę lub głosuj online

wyniki ogłosimy na stronie internetowej


Harmonogram prac w 2015 r.:

Pracami nad Budżetem Obywatelskim kieruje doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.

Harmonogram prac w 2015 r.:

do 20 lutego Opracowanie projektu regulaminu RBO na 2016 r.
od 21 lutego do 15 marca Konsultacje w sprawie projektu regulaminu RBO.
na sesji 24 marca Uchwalenie regulaminu RBO przez Radę Miasta Rzeszowa
do 10 kwietnia Powołanie Komisji ds. RBO przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
od 1 do 30 kwietnia Zgłaszanie propozycji zadań do RBO na 2016 r.
od 1 do 31 maja Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań i konsultacje z wnioskodawcami.
do 10 czerwca Opublikowanie listy zadań przyjętych do głosowania, przygotowanie wzoru karty do głosowania.
od 11 do 30 czerwca Głosowanie.
do 30 lipca Ogłoszenie wyników głosowania.