Edukacyjny owocowy sad miejski

Projekt zakłada stworzenie edukacyjnego sadu miejskiego z drzewkami owocowymi do dyspozycji mieszkańców. W Rzeszowie likwiduje się coraz więcej ogródków działkowych, stare tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie odnośnie uprawy roślin owocowych zanikają. Młodzież miejska nie ma pojęcia jak odróżniać, pielęgnować i uprawiać tradycyjne polskie rośliny. Mamy dużo pięknej roślinności iglastej, która pełni jedynie funkcje estetyczne, brak natomiast miejsca gdzie można  zobaczyć i znaleźć informacje o roślinach owocowych.

 

Czytaj więcej


Boisko do Futbolu Amerykańskiego, Rugby, Ultimate frisbee, oraz Lacrosse

Projekt zakłada budowę nowego lub renowację już istniejącego boiska z przystosowanie dla rzeszowskich klubów Futbolu Amerykańskiego, Rugby, Ultimate frisbee, Lacrosse oraz ewentualnie piłki nożnej.

 

Nasze dyscypliny zyskują coraz większą popularność, a miejsca przystosowanego do treningów, rozgrywek ligowych czy mistrzostw w Rzeszowie nie ma. Na istniejących boiskach piłkarskich, brak jest wyznaczonych linii, brakuje bramek do futbolu amerykańskiego, brak tablic punktowych, a murawa nie jest dostosowana do rozgrywek ligowych. Niestety na wszystkich rzeszowskich boiskach bramki piłkarskie zamontowane są na stałe co stwarza dla nas zagrożenie podczas meczów. Dodatkowo często jesteśmy wypraszani z obiektów miejskich przez zrządzających nieznających naszych dyscyplin, którzy w obawie o uszkodzenie sprzętu czy  bezpieczeństwo innych trenujących nie chcą nas wpuszczać. W większości obiektów brakuje również szatni i sanitariatów. Ciężko nam podjąć się organizacji zawodów rangi mistrzowskiej gdy nie mamy w Rzeszowie żadnego przystosowanego obiektu do naszych dyscyplin. Czytaj więcej


Wyniki Rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na 2016

Poniżej tabela z wynikami do pobrania w pdf
KATEGORIA I
1 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych. 1 500 000 | 2879
2 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i Strzyżowskiej. 1 500 000 | 2789
3 Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie. 160 000 | 1932
4 Przedłużenie w kierunku zachodnim drogi biegnącej wzdłuż południowej elewacji Millenium Hall do Zespołu
Szkół Nr 4 i basenu “Delfin” od ul. Rejtana. 600 000 | 1439
5 Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. 500 000 | 1037
6 Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb
osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i
obiektów.252 000 | 946

 

Czytaj więcej


Kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Rzeszowie

W 2015 r. ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Rzeszowie.

W ubiegłym roku środki finansowe z budżetu obywatelskiego zostały rozdysponowane, m.in. na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha, Carpatia Extreme Festival, pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów, pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi względnie warsztaty fotograficzne. Jedynym i pewnym zwycięzcą był projekt parku papieskiego, który pochłonął całą cześć środków zarezerwowanych w budżecie związanych z inwestycjami.

Czytaj więcej