Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych zadań

forum-robo-2Na forum możecie państwo zadawać pytania związane z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim, oraz udzielać odpowiedzi innym użytkownikom. Zależy nam na dialogu społecznym dlatego zachęcamy do dyskusji.

 

0
Gość

Głosując wolałbym wiedzieć co się kryje pod hasłami typu “2 godziny dla rodziny” czy inne. Budowa infrastuktury takiej czy innej też pozostawia dużo do życzenia ponieważ może to być np. remont, budowa czegoś, oświetlenie itp. a to może mieć wpływ na decyzję o poparciu lub nie.

Gość odpowiedział
  0
  Redakcja

  Mówisz masz, klikasz na zadanie które cie interesuje i pobierasz

   

  Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

  Lp. Nazwa zadania Kwota zł
  KATEGORIA I
  1. Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa kompleksu bezpiecznych parkingów rowerowych przy: szkołach, urzędach, bibliotekach, miejscach publicznych. 1 500 000
  2. Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej. 1 410 000
  3. Przebudowa boisk sportowych (do piłki nożnej i piłki siatkowej) i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11. 1 000 000
  4. Budowa chodników przy ul. Miłej w Rzeszowie. 1 500 000
  5. „Dobranocki: świat dla każdego z nas” – dostosowanie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. 83 100
  6. Modernizacja i remont stadionu sportowego położonego przy ul. Gliwy w Rzeszowie. 500 000
  7. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Strug, stanowiącej element infrastruktury rowerowej Miasta Rzeszowa i łączącej osiedla: Drabinianka, Biała, Budziwój. 1 500 000
  8. Modernizacja oświetlenia płyty boiska sportowego, wymiana 300 szt. siedzisk na widowni wraz z wymianą kostki brukowej. 62 000
  9. Rozszerzenie oferty edukacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i turystycznej oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli. 202 950
  10. Remont nawierzchni dróg miejskich na osiedlu “Nowe Miasto” wg załącznika graficznego. 1 500 000
  11. “Smart Bulwary i ścieżka biegowa. Uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych nad rzeszowskim Wisłokiem”.  1 200 000
  12. “Aktywna szkoła” – rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8.  970 000
  13. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 28. 1 500 000
  14. SmartWiFi. Instalacja i udostępnienie mieszkańcom bezpłatnego WiFi na terenie bulwarów oraz wybranych parkach miejskich i placach zabaw. 450 000
  15. Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Rejtana. 700 000
  16. Remont i modernizacja obiektu oraz terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie. 1 500 000
  17. Wykonanie oświetlenia alejek w parku na osiedlu Kmity.  25 000
  18. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Przybyszówka na działkach miejskich o numerach od 1750 do 1755 przy ulicy Stadionowej. 1 499 059
   KATEGORIA II
   19. Modernizacja boiska szkolnego – trawiastego, bieżni i siłowni terenowej przy Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie. 150 000
   20. Budowa placu zabaw, oraz urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Jarowej. 150 000
   21. Modernizacja patio szkolnego “Kawiarenka Społeczna” I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. 150 000
   22. Siłownia zewnętrzna typu Street Workout dla młodzieży i dorosłych na terenie rekreacyjnym pomiędzy ulicami: Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką. 70 000
   23. Remont ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach pieszych. 150 000
   24. Remont i modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 17 w Rzeszowie przy ulicy Witkacego 5. 150 000
   25. Remont ul. Husarskiej. 150 000
   26. Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny rekreacyjno – sportowe w rejonie rowu RP3 i ul. Bł. Karoliny. 142 000
   27. Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń. 150 000
   28. Oświetlenie ul. Sympatycznej. 150 000
   29. Edukacyjny owocowy sad miejski. 30 000
   30. Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Mazurskiej 19. 150 000
   31. Doposażenie basenu Delfin. 38 586
   32. “Park rekreacji ruchowej seniorów” przy ul. Popiełuszki. 150 000
   33. Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście. 150 000
   34. Wykonanie nakładek na najbardziej uszkodzonych fragmentach ulic Cytrynowej, Imbirowej i Waniliowej na Osiedlu Miłocin. 150 000
   35. Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rubinowej, Osiedle Załęże. 150 000
   36. Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie ul. Kamińskiego 12. 140 000
   37. Montaż krzesełek na trybunie przy boisku “Orlik” na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej. 30 000
   38. Wykonanie drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodników, wydzielenie terenów zielonych, montaż ławeczek na podwórzu budynków Dąbrowskiego 3-5, 13-15. 148 000
   39. Remont nawierzchni parkingów i chodników wzdłuż ulicy Dominikańskiej 1,3,5.  75 000
   40. Plac zabaw, urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kustronia (Os. Mieszka I) zakończenie inwestycji. 150 000
   41. Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego. 150 000
   42. Budowa siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Staroniwska. 50 000
   43. Plac zabaw z elementami sportowo – rekreacyjnymi na osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej. 149 986
   44. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie. 150 000
   45. Remont boiska sportowego. 150 000
   KATEGORIA III
   46. Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta. 50 000
   47. Dwie godziny dla rodziny. 30 000
   48. Pakiet Edukacyjno – Zdrowotny dla Emerytów i Rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie. 80 000
   49. “Rzeszów wytwórnią talentów”. 100 000
   50. “Organizacja dodatkowych, dobrowolnych i nieodpłatnych zajęć z informatyki – robotyki w szkołach i przedszkolach na osiedlu Nowe Miasto”. 100 000
   51. Międzyosiedlowy festiwal “Odkrywamy talenty (artystyczne i sportowe)” – scena na Krakowskiej Południe. 25 000
   52. Wakacyjna przygoda z tenisem na obiekcie sportowym przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. 60 000
   53. Poezja i teatr w Liceum Konarskiego I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. 29 000
   54. Sprawny Rzeszów – seria szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa i podległych jednostek pożytku publicznego z zakresu obsługi niepełnosprawnego klienta, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku. 96 600
   55. Święto Pieczonego Ziemniaka. 20 000
   56. WenDo dla każdej mieszkanki. 100 000
   57. Turniej piłkarski “Pobitno – Wilkowyja 2017”. 50 000
   58. Aktywne i zdrowe “Nowe Miasto” Sportowe (cykl imprez sportowo – rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa). 52 500
   59. Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 100 000
   60. Festiwal Piosenki Rzeszowskiej. 100 000
   61. Festiwal Książki i Czytelnictwa “BIBLIOMANIA”. 95 000
   62. Kreatywne warsztaty z klockami lego. 10 000
   63. Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2017. 90 000
   64. Miasto + 18 000
   65. “Rzeszowskie Senioralia” – cykl imprez. 100 000
   66. Rzeszowskie spotkania z fotografią. 89 000
   67. Dance Fest Rzeszów. 50 000
   68. 594 lata Drabinianki – organizacja imprez osiedlowych. 100 000
   69. „Od Juniora do Seniora” Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno – kulturalno – sportowe. 53 350
   70. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli. 95 400
   71. “Piastowie i Dzieci” Organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piastów. 50 000
   72. XV Jubileuszowy Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2017.   90 000
   73. Inwestycja w rozwój społeczny, intelektualny seniorów poprzez taniec i śpiew (na bazie zespołu seniorskiego TAKA PAKA). 15 000
   74. Bezpieczne i wesołe lato na “Kmity”. 20 000
   75. Piknik integracyjny “Na Kmity” data 28.05.2017. 10 000
   76. Sterylizacja psów i kotów. 15 000
   77. “Aktywne Na Okrągło” czyli kobieta, kino, kuchnia i kultura fizyczna – seria spotkań dietetycznych, sportowych i kinowych dla mieszkańców miasta Rzeszowa. 76 450
   78. Biała dla młodej sztuki. 60 000
   79. Rzeszowskie osiedla z piłką nożną – turnieje piłkarskie. 84 000

   

  źródło: UM RZESZOWA

  Redakcja edytował odpowiedź
  0
  zofia (gość)

  dokładnie gdzie jest krotki opis wniosków dopuszczonych do glosowania

  zofia odpowiedział
  Dodaj swoją odpowiedź…
  Załącz plik dodaj z linku