Harmonogram prac w 2015 r.:

Pracami nad Budżetem Obywatelskim kieruje doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.

Harmonogram prac w 2015 r.:

do 20 lutego Opracowanie projektu regulaminu RBO na 2016 r.
od 21 lutego do 15 marca Konsultacje w sprawie projektu regulaminu RBO.
na sesji 24 marca Uchwalenie regulaminu RBO przez Radę Miasta Rzeszowa
do 10 kwietnia Powołanie Komisji ds. RBO przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
od 1 do 30 kwietnia Zgłaszanie propozycji zadań do RBO na 2016 r.
od 1 do 31 maja Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań i konsultacje z wnioskodawcami.
do 10 czerwca Opublikowanie listy zadań przyjętych do głosowania, przygotowanie wzoru karty do głosowania.
od 11 do 30 czerwca Głosowanie.
do 30 lipca Ogłoszenie wyników głosowania.