Lista projektów Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Głosowanie w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

 

ZASADY GŁOSOWANIA

 

 1. Głosowanie odbywa się w dniach od 10 do 31 maja 2016 r.
 2. Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat oraz są zameldowani na terenie miasta Rzeszowa.
 3. Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
 4. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.
 5. Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.
 6. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
 7. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.


SPOSÓB GŁOSOWANIA

Głosowanie odbywa się w dwojaki sposób:

 

I. w formie papierowej, poprzez wypełnienie wymaganych rubryk na karcie do głosowania i dostarczenie jej do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • wrzucenie do urny w jednym z niżej wymienionych punktów:

 

 1. Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1;
 2. Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;
 3. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20;
 4. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1;
 5. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65;
 6. Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44;
 7. Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie bi1, al. Witosa 21;
 8. siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia dyżurów.

 

 • zeskanowanie karty i przesłanie pocztą elektroniczną na adres rbo@erzeszow.pl;

 

 • wysłanie karty listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE” – za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego;

 

 

II. w formie elektronicznej, poprzez wejście na stronę internetową https://bo.erzeszow.pl i postępowanie zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta do głosowania

Lista zadań przyjętych

Pobierz (PDF, 205KB)

 

Lista  odrzuconych

Pobierz (PDF, 181KB)

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Uchwała Nr XXIII/505/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r.

Pobierz (PDF, 4.35MB)

 

źródło: BIP RZESZOW