RBO 2017 – Nabór projektów

Nabór propozycji zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

 

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XXIII/505/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Rzeszowa na 2017 r.

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ

Propozycje zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok można zgłaszać w terminie od 16 marca do 8 kwietnia 2016 r.

 

ZASADY ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ

Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może dokonać Rada Osiedla lub co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach na formularzu zgłaszania zadań zamieszczonym poniżej.

 

Formularz zgłaszania zadań w wersji PDF

Formularz zgłaszania zadań w wersji WORD

 

Formularz zgłaszania zadań dostępny jest również na stronie internetowej www.rzeszow.pl oraz w:

  •      Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1;
  •      Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;
  •      Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20;
  •      Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1;
  •      Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65;
  •      Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44;
  •      Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie Real, al. Witosa 21;
  •      siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia dyżurów.

 

Wypełniony formularz zgłaszania zadań należy złożyć w jednym z punktów wymienionych powyżej lub wysłać listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski” – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia można dokonać także za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres rbo@erzeszow.pl skan podpisanego formularza. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli w formularzu zgłaszania zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Pobierz (DOCX, 26KB)

Pobierz (PDF, 29KB)