Nabór propozycji zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:

Szanowni Państwo,

Przypominamy że zgodnie z uchwałą rady miasta dotyczącą Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (Uchwała RBO Nr IX 165 2019, Uchwała RBO Nr XI 237 2019) każdy wniosek należy złożyć również w wersji papierowej w terminie do 28 czerwca.

Wnioski w wersji papierowej można składać w: Biurze Rady Miasta, Punktach Obsługi Mieszkańców, Punktach Informacyjnych Miasta, Ratuszu. Proszę również o dochowanie terminu i zmianę statusu z kopi roboczej na status oddane do rozpatrzenia.

Propozycje projektów do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok można zgłaszać – zgodnie z przyjętym harmonogramemw terminie od 27 maja 2019 r.do 28 czerwca 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr IX/165/2019z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić projekt Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała Nr XI/237/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 rok.

ZASADY ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ:

1. Zgłoszenia projektów do realizacji w ramach RBO może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa. Uprawnioną do reprezentowania mieszkańców jest osoba, która zgłosiła projekt.

2. Zgłoszenia projektów dokonuje się za pomocą aplikacji do obsługi RBO dostępnej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl, która w interaktywnej formie informuje o sposobie zgłaszania projektów.

3. Przed upływem terminu do zgłaszania projektów,  wnioskodawca ma prawo wglądu w szczegóły dotyczące zgłoszonego projektu.

4. W celu uzyskania wsparcia w przygotowywaniu projektów należy kontaktować się z infolinią Urzędu Miasta Rzeszowa, tel. 1 77 88 99 00. Opublikował(a): 10.05.2019 21:40, Agnieszka Świder Wytworzył(a): 09.05.2019 14:27, Mirosław Kubiak

https://rbo.erzeszow.pl/voting/absence

źródło: http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski/na-2020-r/33929,nabor-propozycji-zadan-do-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2020-rok.html