Nabór propozycji zadań do rbo 2018

Nabór propozycji zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XL/856/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Rzeszowa na 2018 r.

 

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ

Propozycje zadań do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok można zgłaszać w terminie od 16 marca do 14 kwietnia 2017 r.

 

ZASADY ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ZADAŃ

Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa, którzy w dniu zgłoszenia ukończyli 16 lat na formularzu zgłaszania zadań zamieszczonym poniżej.

Formularz zgłaszania zadań w wersji PDF

Formularz zgłaszania zadań w wersji WORD

 

Formularz zgłaszania zadań dostępny jest również na stronie internetowej www.rzeszow.pl oraz w:

  •      Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1;
  •      Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;
  •      Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20;
  •      Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1;
  •      Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65;
  •      Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44;
  •      Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie bi1, al. Witosa 21;

 

Wypełniony formularz zgłaszania zadań należy złożyć w jednym z punktów wymienionych powyżej lub wysłać listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski” – wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia można dokonać także za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres rbo@erzeszow.pl skan podpisanego formularza. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli w formularzu zgłaszania zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Opublikował(a): 10.03.2017 11:20, Agnieszka Kołodziejczyk

http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski/na-2018-r/24819,nabor-propozycji-zadan-do-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok.html