Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Są to wszystkie zgłoszone propozycje zdań na 2016r. znaczna część zostanie odrzucona przez komisję. Tylko część zostanie dopuszczona do głosowania.

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
4 Rozbudowa ulicy Karkonoskiej. Rada Osiedla Zwięczyca 1 500 000 I
9 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i Rada Osiedla Fr. Kotuli 1 500 000 I
Strzyżowskiej.
15 Budowa ścieżki edukacyjnej “PLANETOSTRADA” przekazującej Tomasz Michalski 250 000 I
wiedzę o Układzie Słonecznym.
Remont nawierzchni dróg i chdników z uporzadkowaniem
17 kanalizacji deszczowej z wykonaniem dodatkowych miejsc Marek Gorczyński 1 200 000 I
postojowych na drogach osiedlowych pomiędzy ul. M.C.
Skłodowskiej a Boh. Westerplatte.
Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem oraz
20 balonowym zadaszeniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Rada Osiedla Pobitno 1 500 000 I
Nr 2.
Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 przy ul.
27 Rubinowej, osiedle Załęże w celu zwiększenia dostepności do Rada Osiedla Załęże 1 500 000 I
placówek edukacyjnych na terenie Rzeszowa Pólnocnego.
33 Remont ulicy wraz z chodnikami z rozbudową miejsc Rada Osiedla 1000-lecia 700 000 I
parkingowych, ul. Różana.
36 Czyste powietrze w bezpiecznym mieście – poprawa zdrowia i Konrad Dudek 1 309 351 I
komfortu zycia oraz kreowanie postawy prośrodowiskowej.
39 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa Daniel Kunysz 1 500 000 I
bezpiecznych przejazdów rowerowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 1

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie ośmiu placówek
42 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do 403 200 I
potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących mające
na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów. Ewelina Rusinek
Budowa przejścia poziomego lub kładki nad torami przy ulicy
44 Wyspiańskiego (obok hurtowni Arka) łączącego ulicę ks. 1 000 000 I
Sondeja w Rzeszowie. Janusz Demitraszek
49 Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej na działce nr Rada Osiedla Słocina 300 000 I
579/1, własność Gminy Miasto Rzeszów.
Rozszerzenie oferty edukacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego
51 w Rzeszowie poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz Artur Szeliga 96 000 I
turystycznej.
55 Wykonanie górki saneczkowej w Parku Papieskim. Wincenty Lisowski 10 000 – 20 000 I
Przedłużenie w kierunku zachodnim drogi biegnącej wzdłuż
58 południowej elewacji Milleniu Hall do Zespołu Szkół Nr 4 i Rada Osiedla Nowe Miasto 600 000 I
basenu “Delfin” od ul. Rejtana.
Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku szkoły ZSO
59 Nr 4 zaadoptowanego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr Alicja Bialic 160 000 I
34.
60 Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa w budynku oraz Dorota Mackiewicz 170 000 I
placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 38.
Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z trasą spacerową
61 (chodnikiem) od ul. Św. Rocha do Chmielnika (początek – Wojciech Chmura 3 050 000 I
skrzyżowanie przy szkole, koniec – granica Rzeszowa z
Chmielnikiem – łącznie około 4 km długości).

 

 

Str. 2

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
64 Budowa ronda okrężnego na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i Agnieszka Puzio 1 500 000 I
Strzyżowskiej.
65 Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku treningowym Daniel Kunysz 1 500 000 I
przy stadionie Miejskim.
67 Drabinianka Moja, Twoja, Amfiteatr Nasz. Edyta Chorzępa 2 100 000 I
69 Rewitalizacja terenu i obiektów Muzeum Techniki i Militariów Tomasz Bąk 600 000 I
w Rzeszowie.
73 Przebudowa parkingu wraz z zagopspodarowaniem terenu przy Renata Drozdowska 160 000 I
Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie.
77 Rewitalizacja podwórek przy budynkach: Dabrowskiego 1, 3, Rada Osiedla im. Gen. Grota 450 000 I
13, 15, Plac Śreniawitów 8, Hetmańska 6, Chodkiewicza 1 i 3. Roweckiego
79 Remont nawierzchni ul. Śniadeckich od ul. Fredry do ul. Rada Osiedla Śródmieście- 400 000 I
Orzeszkowej wraz z chodnikiem. Północ
80 Osuszanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie. Rada Osiedla Śródmieście- 400 000 I
Północ
81 Boisko Szkoły Podstawowej Nr 28. Grzegorz Papuga 15 000 000 I
89 Budowa oświetlonego chodnika łączącego ulicę Przy Torze oraz Stanisław Czechowski 180 000 I
ulicę Warszawską.
101 “Modernizacja i rozbudowa skateparku rzeszowskiego”. Roman Reszel 700 000 I
Remont dachu oraz boiska szkolnego Gimnazjum Nr 2 w Rada Osiedla Śródmieście- 1 500 000; 200
72 Rzeszowie. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z elementami I, II
Południe 000
siłowni przy Fontannie Multimedialnej.
86 Taxówki powietrzne, loty widokowe nad Rzeszowem. Ewa Mackiewicz 5 500 000 I, III
34 Remont nawierzchni, parkingu asfaltowego przy ul. Rada Osiedla 1000-lecia 150 000 II
Kochanowskiego w Rzeszowie o pow. 1200 m2. 1000-lecia

 

 

 

Str. 3

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
70 Rewitalizacja terenu i obiektów Muzeum Techniki i Militariów Tomasz Bąk 150 000 II
w Rzeszowie – budowa ogólnodostępnego parkingu.
1000-lecia
92 Rowerowy łącznik na Osiedlu 1000-lecia. Korneliusz Marchewka 99 000 II 1000-lecia
16 Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni Rada Osiedla Baranówka 150 000 II
zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie.
Baranówka
Rozbudowa parkingu przy Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Rada Osiedla Biała 40 000 II
105 K. K. Wojtyły 164. Biała
63 Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z Rada Osiedla Budziwój 150 000 II
edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci. Budziwój
2 Wykonanie parkingu po obu stronach przy budynku przy ul. Maria Kaczorowska 50 000 II
Bohaterów Westerplatte 6. Dąbrowskiego
3 Wykonanie drogi asfaltowej wraz z chodnikiem pomiędzy ul. M. Maria Kaczorowska 150 000 II
C. Skłodowskiej a Bohaterów Westerplatte. Dąbrowskiego
Remont nawierzchni drogi asfaltowej i chodników z
18 wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych pomiędzy ul. Marek Gorczyński 147 000 II
M.C. Skłodowskiej a Boh. Westerplatte za budynkiem M.C.
Skłodowskiej 1 i Boh. Westerplatte 2. Dąbrowskiego
Budowa i remont infrastruktury osiedlowej przy budynkach nr
54 20, 16, 12 zlokalizowanych przy ul. Wincentego Pola w Mariusz Kulpiński 150 000 II
Rzeszowie. Dąbrowskiego
Bezpieczna Dąbrowskiego – przebudowa przejścia i Korneliusz Marchewka 79 000 II
97 przystanków przy Instytucie Muzyki. Dąbrowskiego
31 Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatkowskiego 2A i 2B w Zarząd Wspólnoty 20 000 II
Rzeszowie. Mieszkaniowej Drabinianka

 

 

Str. 4

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
62 Remont ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Marta Kaczmarek 150 000 II
Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu.
Drabinianka
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jazowej – Osiedle Janusz Kozicki 148 000 II
104 Drabinianka “Jazowe Boisko”. Drabinianka
Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z
10 ławkami i koszami na śmieci na działkach nr 265/3, 264/2 i 266 Rada Osiedla Fr. Kotuli 150 000 II
obr. 214 w Rzeszowie. Fr. Kotuli
Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy
12 Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy Dorota Dżugan 148 000 II
sklepie “BIEDRONKA” do ul. Krośnieńskiej. Fr. Kotuli
Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ulicy
32 Leskiej w Rzeszowie (na odcinku od wjazdu na parking przy Rada Osiedla Fr. Kotuli 150 000 II
sklepie Biedronka do ulicy Krośnieńskiej) na terenie osiedla
Przybyszówka. Fr. Kotuli
46 Remont ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Rada Osiedla Gen. Andersa 150 000 II
Skubisza. Gen. Andersa
90 Bezpieczna Ofiar Katynia – wyznaczenie pasów rowerowych. Korneliusz Marchewka 134 000 II Gen. Andersa
75 Budowa dodatkowych miejsc posotojowych przy budynkach: Rada Osiedla im. Gen. Grota 145 000 II Gen. Grota
Staszica 20 i 25. Roweckiego Roweckiego
38 Budowa oświetlonego placu treningowego dla rolkarzy i Daniel Kunysz 70 000 II Gen. Grota
rowerzystów pod Mostem Zamkowym.
Roweckiego ???
41 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do Rada Osiedla Kmity 50 000 II
budynków przy ul. Bohaterów 6, 8, 10 oraz sklepu “Lux”.
Kmity

 

 

Str. 5

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
74 Wykonanie remontu chodników przy ul. Stojałowskiego oraz Rada Osiedla Krakowska- 150 000 II Krakowska-
budowa miejsc postojowych. Południe Południe
24 Wymiana istniejącej powierzchni chodnika od strony Wojciech Jaracz 17 000 II
zachodniej bloku Rejtana 14. Mieszka I
52 Plac zabaw, urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego przy Rada Osiedla Mieszka I 150 000 II
ul. Kustronia. Mieszka I
93 Łatamy sieci dróg rowerowych wzdłuż al. Niepodległości. Korneliusz Marchewka 150 000 II Mieszka I
50 Projekt i budowa oświetlenia na części ulicy Migdałowej. Rada Osiedla Miłocin 150 000 II Miłocin
Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie
57 miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, Rada Osiedla Nowe Miasto 150 000 II
ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc posotojowych
wokół tego parku od strony wschodniej i północnej. Nowe Miasto
76 Rewitalizacja terenów zielonych wokół przychodni przy ul. 32 000 II
Rejtana 32 wraz z remontem chodnika. Nowe Miasto
91 Pasy rowerowe na Popiełuszki. Korneliusz Marchewka 15 000 II Nowe Miasto
13 Budowa parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców (na Rada Osiedla paderewskiego 150 000 II
działce nr 1044/1 obr. 208). Paderewskiego
1 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego w Maria Czechowska 96 000 II
Rzeszowie (od strony budybnków 5 do 7). Piastów
19 Budowa nowych ścian oporowych przy wjeździe do garaży Czesława Twardowska 70 000 II
budynku Bolesława Chrobrego 6. Piastów

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 6

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z krat
zlokalizowanych na dole zjazdu do garaży w budynkach
29 Chrobrego 2, 4, 6 z naprawą nawierzchni asfaltowych i Teresa Dworak 150 000 II
nawierzchni chodników na dojeździe do ww. budynków z
wykoanniem dodatkowych miejsc postojowych oraz wymianę
murku oporowego na zjeździe do garaży budynku Chrobrego 6. Piastów
30 Remont i modernizacja boiska sportowego przy Szkole Magdalena Suraj 150 000 II
Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie. Piastów
21 Poprawa infrastruktury osiedlowej w rejonie Przedszkola Rada Osiedla Pobitno 150 000 II Pobitno
Publicznego Nr 11 (budowa chodnika oraz remont ul.
Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu
48 zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek Rada Osiedla Słocina 150 000 II
ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im.
W. Szafera w Rzeszowie. Słocina
26 Remont boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Rada Osiedla Staromieście 150 000 II
Staromieście. Staromieście
94 Pasy rowerowe na Trembeckiego i Siemieńskiego. Korneliusz Marchewka 30 000 II Staromieście
95 Pasy rowerowe na Przemysłowej. Korneliusz Marchewka 54 000 II Staroniwa
78 Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw, wymiana Rada Osiedla Śródmieście- 150 000 II
nawierzchni boiska i ogrodzenie placu zabaw. Północ Śródmieście Pn
96 Bezpieczne przejazdy rowerowe przez Cieplińskiego. Korneliusz Marchewka 60 000 II Śródmieście Pn/
Pułaskiego
Remont ogólnodostepnego boiska oraz modernizacja i
23 rozbudowa placu zabaw przy blokach: Piłsudskiego 33, Ofiar Gerard Pogoda 150 000 II Śródmieście
Gettea 6, Sobieskiego 9, Asnyka 2. Północ
Wymiana istniejących chodników na nowe kostki, wykonanie
25 parkingu – podwórko budynków: Asnyka 2, Pl. Ofiar getta 6, Anna Kozioł 140 000 II Śródmieście
Sobieskiego 9, piłsudskiego 33. Północ

 

 

Str. 7

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
28 Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw Rada Osiedla Załęże 150 000 II
zlokalizowanego przy ul. Rubinowej, Osiedle Załęże. Załęże
5 Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu Rada Osiedla Zwięczyca 150 000 II
komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej. Zwięczyca
47 Budowa na Osiedlu Zwięczyca placu zabaw połączonego z Janusz Borek 150 000 II
siłownią na świeżym powietrzu. Zwięczyca
6 Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 Rada Osiedla Staroniwa 150 000 III
na Staroniwie.
7 “Rzeszów wytwórnia talentów”. Rada Osiedla Pułaskiego 91 500 III
8 Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Bożena Janda 49 120 III
Rzeszowa w wieku 50+.
11 Dzień dziecka na terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Rada Osiedla Fr. Kotuli 20 000 III
Wiktora.
14 “BIBLIOMANIA” Tomasz Michalski 90 000 III
22 Uroczyste obchody rocznicy bitwy Konfederatów barskich z Rada Osiedla Pobitno 10 000 III
Moskalami na Pobitnym w Rzeszowie.
Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów
35 zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Rada Osiedla 1000-lecia 60 000 III
Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego
29 w Rzeszowie.
37 Rowerem za miasto – wspólne wyjazdy rowerowe. Daniel Kunysz 50 000 III
40 Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez sterylizację, Jolanta Władek 150 000 III
chipowanie psów i kotów w Gminie Rzeszów w 2016 r.
43 Rzeszów na wyciągnięcie ręki – mapy dla niewidomych w 100 000 III
siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po
Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących. Jakub Nowak

 

 

Str. 8

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
45 Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016 Arkadiusz Leśniak – Moczuk 90 000 III
53 “Osiedlowe Kulturalia 2016” Rada Osiedla Mieszka I 10 000 III
Odlotowa Politechnika – zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół
56 gimnazjalnych prowadzone przez Fundację Wspierania Edukacji Adam Marciniec 100 000 III
przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w murach Politechniki
Rzeszowskiej.
“Koncert Patriotyczny” w wykonaniu ZP i T “Resovia Saltans” z Rzeszowskie Stowarzyszenie
66 okazji obchodów Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 26 000 III
Maja. Folklorystyczne
68 593 lata Drabinianki – organizacja imprez osiedlowych. Rada Osiedla Drabinianka 90 000 III
71 Rzeszowski Zlot Historyczny – wakacyjny piknik sportowo- Tomasz Bąk 100 000 III
historyczny.
82 Mecz Resovia Rzeszó – Legia Warszawa. Grzegorz Papuga 150 000 III
83 Rzeszowski Festiwal Tańca “Dance Fest Rzeszów”. Michał Samborski 80 000 III
84 Ustanowienie Rezerwatu Przyrody okolic Żwirowni – jako Ewa Mackiewicz 100 000 III
miejsce życia bobra europejskiego i zielonych terenów miasta.
85 Spotkania z nauką i sztuką – cykl zajęć i imprez dla dzieci o Ewa Mackiewicz 250 000 III
charakterze naukowym.
87 Rzeszowska “Ciuchcia” wzdłuż brzegów Wisłoka dla rodzin z Ewa Mackiewicz 1 500 000 III
dziećmi, przejażdżki na kucykach dla najmłodszych, parasailing.
XI edycja Europejskiej Nocy Muzeów w Rzeszowie 2016 Koncert
88 Gwiazdy Nocy Muzeów 2016 w Muzeum Okręgowym w Bogdan Kaczmar 62 500 III
Rzeszowie.
98 “Rzeszowskie osiedla z piłką nożną”. Janusz Kozicki 45 000 III
99 SLOT ART. CAFE – warsztaty artystyczne i obywatelskie. Robert Stopa 50 000 III

 

 

 

 

 

Str. 9

 

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

 

Lp. Nazwa zadania Zgłaszający zadanie Szacowana wartość Kategoria Osiedle
z wniosku (zł) zadania
Współczesny patriotyzm – szkolenie teoretyczno – praktyczne w
zakresie obywatelskiego przystosowania obronnego Grzegorz Gradkowski 100 000 III
100 mieszkańców Rzeszowa.
102 Dofinansowanie rehabilitacji osób chorych z naszego miasta. Feliks Foryt 0 III
103 Rzeszowskie spotkania z fotografią. Estera Kulawska 89 000 III
“Moje zdrowie w Rzeszowie – seria prelekcji i warsztatów
przygotowywania zdrowych posiłków wśród uczniów klas Ewelina Tabaczar 23 700 III
trzecich w wybranych szkołach podstawowych na terenie
106 Rzeszowa”.
Suma szacowanych wartości
Kategoria I – zadania ogólnomiejskie 39 728 551
Kategoria II – zadania osiedlowe 5 544 000
Kategoria III – zadania prospołeczne 3 636 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 10