Wyniki głosowania RBO na 2017 rok

Poniżej wyniki głosowania, szkoły zdominowały rzeszowski Budżet Obywatelski na 2017 rok:

W związku z zakończeniem prac Komisji Skrutacyjnej przedstawiamy:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/505/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2017 r. kwoty, które przeznacza się na realizację zadań to odpowiednio:

  • 4.500.000 zł na zadania z Kategorii I
  • 2.500.000 zł na zadania z Kategorii II
  • 500.000 zł na zadania z Kategoriii III

 

Jak stanowi ww. uchwała:

  • w razie niewykorzystania środków na zadania z Kategorii I, środki te zostaną przeznaczone na zadania z Kategorii II;
  • w przypadku Kategorii II, do realizacji zostanie przyjęte tylko jedno zadanie z jednego osiedla, które uzyska największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem tzw. bonusu;
  • bonus przyznaje sie dla osiedla, które uzyskało największą aktywność w głosowaniu na dane zadanie z Kategorii II. Bonus polega na przyjęciu do realizacji zadania o wartości nie przekraczającej 150 000 zł;
  • aktywność w głosowaniu oblicza się poprzez określenie stosunku procentowego ilości głosów oddanych przez mieszkańców na zadanie osiedlowe do liczby mieszkańców danego osiedla;
  • uprawnionymi do zgłoszenia zadania przyznanego w ramach bonusu są wnioskodawcy zadania, którzy w glosowaniu uzyskali największą aktywność.

 

Pobierz (PDF, 106KB)

 

Pobierz (PDF, 118KB)

 

Pobierz (PDF, 69KB)

 

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r. Komisja ds. RBO na 2017 rok ustaliła:

 

Zastępca Przewodniczącej Komisji ds. RBO na 2017 r.

Wiesław BUŻ

Źródło: BIP