Wyniki głosowania w sprawie RBO na 2018 rok

W związku z zakończeniem prac Komisji Skrutacyjnej przedstawiamy:

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/856/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta Rzeszowa na 2018 r. kwoty, które przeznacza się na realizację zadań to odpowiednio:

  • 4.000.000 zł na zadania z Kategorii I
  • 2.900.000 zł na zadania z Kategorii II
  • 600.000 zł na zadania z Kategoriii III

 

Jak stanowi ww. uchwała:

  • w przypadku Kategorii II, do realizacji zostanie przyjęte tylko jedno zadanie z jednego osiedla, które uzyska największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem tzw. bonusu;
  • bonus przyznaje się dla osiedla, które uzyskało największą aktywność w głosowaniu na dane zadanie z Kategorii II. Bonus polega na przyjęciu do realizacji zadania o wartości nie przekraczającej 150 000 zł;
  • aktywność w głosowaniu oblicza się poprzez określenie stosunku procentowego ilości głosów oddanych przez mieszkańców na zadanie osiedlowe do liczby mieszkańców danego osiedla;
  • uprawnionymi do zgłoszenia zadania przyznanego w ramach bonusu są wnioskodawcy zadania, którzy w głosowaniu uzyskali największą aktywność.

 

Na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. Komisja ds. RBO na 2018 rok ustaliła:

 

Przewodnicząca Komisji ds. RBO na 2018 r.

Urszula Kukulska

 

 

Opublikował(a): 23.10.2017 14:52, Magdalena Pachorek

 

Wytworzył(a): 23.10.2017 14:41, Mirosław Kubiak