Wyniki Rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na 2016

Poniżej tabela z wynikami do pobrania w pdf
KATEGORIA I
1 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych. 1 500 000 | 2879
2 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i Strzyżowskiej. 1 500 000 | 2789
3 Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie. 160 000 | 1932
4 Przedłużenie w kierunku zachodnim drogi biegnącej wzdłuż południowej elewacji Millenium Hall do Zespołu
Szkół Nr 4 i basenu “Delfin” od ul. Rejtana. 600 000 | 1439
5 Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. 500 000 | 1037
6 Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb
osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i
obiektów.252 000 | 946

 

Wyniki-RBO-na-2016-rok1:

Wyniki-RBO-na-2016-rok1-1Wyniki-RBO-na-2016-rok1-2Wyniki-RBO-na-2016-rok1-3Wyniki-RBO-na-2016-rok1-4    Wyniki-RBO-na-2016-rok1