Głosowanie Online

Kto może głosować ?

Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa.

Mieszkańcy Rzeszowa nie posiadający zameldowania na terenie miasta mogą głosować wyłącznie w formie papierowej. Oświadczają natomiast że mieszkają w Rzeszowie.

 • Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
 • Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.
 • Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.
 • Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
 • Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

 

 

Głosowanie przez internet:

1. zarejestruj się w systemie podając imię, nazwisko, email i numer telefonu:

budzet obywatelski rzeszow glosowanie

2. Zaloguj się do systemu wpisując poprawnie pełny numer telefonu oraz 4 cyfrowe hasło (przesłane smsem lub na email):

PRZYKŁAD: (użytkownik) +48661032345  (hasło) 1234

 3. Zagłosuj wypełniając pola wpisując pesel, nazwisko rodowe matki oraz numery zadań (po jednym z każdej kategorii), np. 1, 21 i 54

*Uwaga!
Jeżeli nie widzisz treści powyżej oznacza to że Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek pływających! Użyj przeglądarki firefox lub zagłosuj na stronie https://bo.erzeszow.pl/ . Możesz zagłosować też wypełniając kartę głosowania i dostarczyć ją do jednego z punktów obsługi mieszkańców.

 

 

Głosowanie tradycyjne:

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA

 • Głosowanie odbywa się w dniach od 18 września do 6 października 2017 r.
 • O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.Głosowanie przeprowadza się w formie:
 1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://bip.erzeszow.pl/budzetobywatelski,
 2. papierowej – za pośrednictwem karty do głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości i uprawnienia do udziału w głosowaniu, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
 • Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;
 • Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;
 • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21, w godzinach otwarcia;
 • W siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla, na terenie którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady Osiedla.W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 2, 3, 4 października 2017 r., w godzinach od 15:00 do 20:00.

W dniach 2-4 października głosowanie będzie możliwe również w następujących lokalach:

– Rzeszowskim Domu Kultury (zwanym dalej RDK), ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów;
– RDK – filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46, 35-101 Rzeszów;
– RDK – filia Widokowa, ul. Widokowa 1, 35-119 Rzeszów;
– RDK – filia Krynicka, ul. Krynicka 1, 35-505 Rzeszów;
– RDK – filia Zwięczyca, ul. Beskidzka 6, 35-083 Rzeszów;
– RDK – filia Pobitno, ul. Konfederatów Barskich 43a, 35-321 Rzeszów;
– RDK – filia Wilkowyja, ul. Olbrachta 120, 35-614 Rzeszów;
– RDK – filia Załęże, ul. Ks. Jana Stączka 12, 35-322 Rzeszów;
– RDK – filia Słocina, ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów;
– RDK – filia Zalesie, ul. Wieniawskiego 84, 35-603 Rzeszów;
– RDK – filia Budziwój, ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów,RDK – filia Country, ul. Herbowa 3, 35-317 Rzeszów;
– RDK – filia Biała, ul. Kardynała Karola Wojtyły 164, 35-304 Rzeszów;
– RDK – filia Drabinianka, ul. Strażacka 9, 35-312 Rzeszów;
– RDK – filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170, 35-503 Rzeszów;
– RDK – filia Miłocin, ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Śródmieście Północ, Rynek 7, 35-064 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Pułaskiego, ul. Pułaskiego 3, 35-010 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Gen. Grota Roweckiego, ul. Bulwarowa 2, 35-051 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Baranówka (Młodzieżowy Dom Kultury) ul. Osmeckiego 51, 35-506 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Dąbrowskiego (Internat Zespołu Szkół Elektronicznych) ul. Dąbrowskiego 56, 35-036 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Generała Władysława Andersa (Osiedlowy Dom Kultury „Karton”), ul. Ofiar Katynia 6, 35-209 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Krakowska Południe (Klub Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Krakowska Południe „Krak”), ul. Solarza 7, 35-124 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Tysiąclecia (Osiedlowy Dom Kultury Tysiąclecia RSM), ul. Kochanowskiego 29, 35-201 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Mieszka I (Szkoła Podstawowa Nr 21), ul. Miodowa 6, 35-328 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Paderewskiego (Zespół Szkolno-Przedszkolny    Nr 6), ul. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Kmity (Osiedlowy Dom Kultury Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów;
– Siedziba Rady Osiedla Piastów (Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów,
– Siedziba Rady Osiedla Bzianka, (Dom Strażaka), ul. Św. Jakuba 1, 35-213 Rzeszów.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Lista zadań przyjętych do wydruku | Karta do głosowania | Lista zadań odrzuconych

Pobierz (PDF, 216KB)

 

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XL/856/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.

Uchwała Nr XLII/905/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rzeszowa konsultacji społecznych w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa na 2018 r.

źródło: http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski/na-2018-r/25855,glosowanie-w-sprawie-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok.html