Planetostrada oraz KLUBY MŁODYCH ODKRYWCÓW (nr.25 i 43)

PLANETOSTRADA – PROJEKT NR 25


Przedmiotem projektu PLANETOSTRADA jest budowa modelu Układu Słonecznego, wiernie prezentującego rzeczywiste rozmiary Słońca i planet oraz odległości pomiędzy nimi w wybranej skali 1:1 mld. Instalacja składać będzie się z 9 stanowisk rozmieszczonych wzdłuż traktu pieszego wiodącego lewym brzegiem Wisłoka, od Starego Cmentarza aż do granicy miasta nad zalewem. Pierwsze stanowisko to model Słońca o średnicy 1,4 m a następnych osiem, to modele poszczególnych planet.

Położenie i ukształtowanie rzeszowskich bulwarów i traktu wzdłuż lewego brzegu Wisłoka umozliwia umiejscowienie modelu Układu Słonecznego z zachowaniem wszelkich proporcji pomiędzy ich rozmiarami i odległościami. Pozwoli to na zwizualizowanie rzeczywistego wyglądu naszego układu planteranego w przeciwieństwie do ukazywanych w książkach, filmach czy na rysunkach, gdzie niemożliwe jest zachowanie własciwych proporcji.

Realizacja projektu umożliwi popularyzację wiedzy odnośnie podstawowych danych opisujących nasz Układ Słoneczny, kształtowanie przestrzeni publicznej miasta, wypromowanie obiektu jako wyjątkowej atrakcji turystycznej Rzeszowa o skali co najmniej regionalnej, wykorzystywanie obiektu do prowadzenia zajęć szkolnych (wycieczki), organizacji różnego rodzaju imprez, eventów, związanych z popularyzacją nauki, oraz innymi działaniami związanymi z promocją miasta.

Szczegóły projektu PLANETOSTRADA w zamieszczonym poniżej opracowaniu.

KLUBY MŁODYCH ODKRYWCÓW – PROJEKT NR 43

 

Przedmiotem projektu jest zainicjowanie i dofinansowanie utworzenia sieci „Klubów Młodego Odkrywcy”, zlokalizowanych w wybranych placówkach oświatowych Rzeszowa, które przystąpią do programu.

Koordynowany i wspierany merytorycznie przez Centrum Nauki Kopernik, ogólnopolski program „Klubów Młodego Odkrywcy” skierowany jest do dzieci i młodzieży w każdym wieku. Zajęcia realizowane są wg rozwijanej w CN Kopernik metodyki KMO. Pod opieka nauczycieli i edukatorów młodzi odkrywcy przeprowadzają eksperymenty i badania naukowe z dowolnej dziedziny wiedzy.

Kluczowe jest podejście, w którym nie podaje się gotowych rozwiązań, lecz zachęca do samodzielności. Kluby mogą korzystać z bazy sprawdzonych scenariuszy doświadczeń, wymieniać się pomysłami, organizować wspólne projekty. Kluby stanowią jedno z modelowych rozwiązań edukacyjnych w Polsce. Obecnie działa ponad 300 “Klubów Młodego Odkrywcy” w Polsce oraz 10 poza jej granicami.

Środki budżetu obywatelskiego posłużą do zakupu wyposażenia, narzędzi i materiałów umożliwiających zainicjowanie działalności „Klubów Młodego Odkrywcy” w placówkach, które przystapią do projektu KMO.