Zadania RBO na 2015 r.

1.  Komisja pozytywnie zaopiniowała oraz postanowiła przekazać do oceny w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców następujące zadania z Kategorii 1 – budowa, modernizacja lub remont  elementu infrastruktury miejskiej:

Lp.    Nazwa zadania
1.           Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Lwowskiej, tj. od skrzyżowania z ul. Olbrachta do ul. Kr. Marysieńki.
2.           Boisko wraz z placem zabaw i siłownią przy ul. Plenerowej w Rzeszowie na działkach 275/6, 273/9 obr. 214.
3.           Boisko sportowe typu „Mały Orlik z sztuczną trawą” na terenie SP nr 14 na Staroniwie.
4.           Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa przejazdów rowerowych na istniejących drogach pieszo – rowerowych.
5.           Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku treningowym przy stadionie miejskim przy ul. Hetmańskiej lub Orlik przy IV LO.
6.           Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Korczaka 2 graniczącego z nieruchomością parafii Św. Tadeusza Judy.
7.           Budowa fontanny, sceny wraz z infrastrukturą w Parku Papieskim.
8.           Budowa placu zabaw w parku na Osiedlu Miłocin warz z ławeczkami i koszami na śmieci.
9.           Docieplenie i wykonanie elewacji budynku (1257 m2) SP Nr 24 oraz konserwacja dachu (1030 m2).
10.       Budowa jednopasmowego ronda (o parametrach analogicznych jak rondo Pileckiego) na skrzyżowaniu ul. Strzyżowskiej i Bł. Karoliny wraz z zatoką autobusową na ul. Bł. Karoliny zgodnie z załącznikiem graficznym.
11.       Modernizacja nawierzchni boiska sportowego Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Beskidzkiej.
12.       Przyśpieszenie rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Rycerskiej, zgodnie z opracowanym projektem.
13.       Opracowanie projektu technicznego oraz budowa siłowni na świeżym powietrzu na Osiedlu Załęże.
14.       Wykonanie nakładki asfaltowej na parkingu przy sklepie „LUX” ul. Bohaterów 4 oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Bohaterów 6 i 10.
15.       Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Załęże.
16.       Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych na stadionie sportowym K.S. „Korona” Rzeszów.
17.       Street Workout Park Sybiraków.
18.       Osiedlowy Plac Zabaw dla maluchów i dla dzieci starszych z urządzeniami siłowni zewnętrznej na Osiedlu Baranówka przy ul. Starzyńskiego.
19.       Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie.
20.       Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Paderewskiego w Rzeszowie na wysokości Domu Parafialnego.
21.       Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich w Rzeszowie.
22.       Plac zabaw dla dzieci, młodzieży i rodzin na terenie Parku Sybiraków w lokalizacji określonej na załączonej mapce.
23.       Kompleks sportowo – rekreacyjnych wraz z placem zabaw na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie.
24.       Budowa parkingu lub najazdowych miejsc parkingowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (SP Nr 12, Przedszkole Nr 8) wraz ze zjazdem i wyjazdem z ul. Lwowskiej.
25.       Planetostrada.
26.       Budowa boiska wielofunkcyjnego na Bulwarach.
27.       Budowa placu zabaw, urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia.
28.       Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu.
29.       Montaż świateł na skrzyżowaniu ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ulicami Morgową o Konfederatów Barskich.
30.       Remont i modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 6 w Rzeszowie,
ul. Solarza 12.
31.       Wykonanie otoczenia sceny amfiteatralnej wraz z „Obszarem sportowym 1” oraz placu zabaw dla dzieci starszych i siłowni (zgodnie z planem) jako kolejny etap zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska-Południe”.
32.       Remont kapliczki przy ul. Staromiejskiej.
33.       Remont boiska sportowego przy SP Nr 13, budowa bieżni, ogrodzenia oraz mini trybun sportowych.
34.       Oświetlenie ulicy Wetlińskiej (nr parzyste 36-142).
35.       Oświetlenie traktu pieszo-rowerowego nad Wisłokiem od Mostu Narutowicza do Mostu Zamkowego (lewy brzeg).
36.       Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do ul. Rejtana wzdłuż C. H. Millenium Hall.

 

2.   Komisja pozytywnie zaopiniowała oraz postanowiła przekazać do oceny w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców następujące zadania z Kategorii 2 – działania o charakterze prospołecznym,    kulturalnym, oświatowym lub sportowym:

Lp.    Nazwa zadania
1.           Koncert Jubileuszowy X edycji Europejskiej Nocy Muzeów.
2.           Ogólnomiejski, międzyosiedlowy wakacyjny turniej piłki nożnej.
3.           Powołanie trenerów osiedlowych.
4.           Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów.
5.           Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
6.           Spotkania z fotografią – warsztaty, plenery, prelekcje fotograficzne. Praca w ciemni fotograficznej.
7.           Kluby Młodych Odkrywców.
8.           Koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” w parku na Baranówce.
9.           Letnie kino plenerowe na bulwarach nieopodal sceny w Parku Kultury i Wypoczynku.
10.       Battle of south – międzynarodowe mistrzostwa w tańcu street dance.
11.       Festiwal Sportów Miejskich.
12.       Rzeszowskie Festiwalia.
13.       Carpatia Extreme Festival.
14.       Świetlica socjo-terapeutyczna „Iskierka” przy parafii Opatrzności Bożej (zakup materiałów i środków dydaktycznych i terapeutycznych wykorzystywanych do przeprowadzania zajęć z dziećmi i młodzieżą).
15.       Street Art. 3D – trójwymiarowe obrazy na Rynku i na bulwarach.

 

a6-po22

http://bip.erzeszow.pl/aktualnosci/17374,zadania-rbo-na-2015-r.html